Veiligheids- en privacyverklaring Atlantisjuwelier.nl

Zorgvuldigheid 

Atlantisjuwelier.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van onze site en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Wij garanderen dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die wij u vragen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. In alle andere gevallen zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Atlantisjuwelier.nl zal uw persoonlijke gegevens alleen ter beschikking stellen aan partijen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen. Werknemers van Atlantisjuwelier.nl zijn verplicht deze persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen.

Betalingsgegevens 
Bij registratie van betalingsgegevens noteren we alleen uw betaalwijze (creditcard, iDEAL of overboeking via bank of giro). Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd door middel van de meest recente technologie.

Doelen en gegevensverwerking 
Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) Atlantisjuwelier.nl uw gegevens verzamelt. Atlantisjuwelier.nl heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van uw gegevens:

Identiteitsgegevens verwerkt Atlantisjuwelier.nl voor administratieve doeleinden, zoals:
• het verwerken van uw bestelling (administratief)
• de bezorging van uw bestelling op het door u gekozen afleveradres (administratief)

Betalingsgegevens verwerkt Atlantisjuwelier.nl voor administratieve doeleinden, namelijk:
• de betaling van uw bestelling

Verkeersgegevens verwerkt Atlantisjuwelier.nl voor communicatieve doeleinden, zoals:
• het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IPanonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=n

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiele informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).

Beveiliging 
Uw persoonlijke gegevens worden veilig bewaard op onze secured servers. Deze gegevens worden opgeslagen zodat u niet bij elke bestelling alles opnieuw hoeft in te vullen. Als u een bestelling plaatst of uw account wijzigt, worden deze gegevens beschermd door SSL techniek (Secure Socket Layer), één van de modernste technieken om uw gegevens te beschermen.

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Atlantis Juwelier bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegeven Bewaartermijn en reden
Klantgegevens Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van Atlantis Juwelier. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaren we maximaal een jaar jouw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

Cookies 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Atlantisjuwelier.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Tot slot 
Mocht u na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Atlantisjuwelier.nl kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via onze website.

Den Haag, 2013

Recht op inzage 

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u als klant het recht op inzage. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke gegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Voor opgave van en inzage in uw gegevens zoals die door Atlantisjuwelier.nl zijn geregistreerd, heeft u 2 opties. U kunt digitaal inloggen via onze website door middel van uw persoonlijke inlognaam en wachtwoord.

Tot slot kunt u ook een e-mail sturen met een scan van uw geldige legitimatiebewijs naar: info@Atlantisjuwelier.nl
U zult binnen 21 werkdagen een reactie van ons ontvangen.

Recht op correctie 
De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u als klant het recht op correctie. Dit houdt in dat u kunt de gegevens die er van u zijn geregistreerd kunt corrigeren of verwijderen.

Voor correctie of verwijdering van uw gegevens zoals die door Atlantisjuwelier.nl zijn geregistreerd, heeft u 2 opties. U kunt digitaal inloggen via onze website door middel van uw persoonlijke inlognaam en wachtwoord.

Tot slot kunt u ook een e-mail sturen met een scan van uw geldige legitimatiebewijs naar: info@Atlantisjuwelier.nl

U zult binnen 21 werkdagen een reactie van ons ontvangen.